Meiltä saat enemmän kuin bussimatkan

Suunnitellaan yhdessä juuri teidän tarpeisiin sopiva reissu

Vinkit sujuvaan tilausmatkaan

dsc0653_edit

Ammatti- ja kielitaitoiset kuljettajamme ja muu henkilöstömme palvelevat teitä ja varmistavat onnistuneen kokemuksen matkan suunnittelusta aina päätepysäkille asti.

Kuljettajiemme palvelukielet: suomi, englanti, ruotsi, saksa, venäjä, viro

Kuppi kuumaa ja aamupala heti kyytiin noustessa. Kauttamme varaat maukkaat eväät ja raikkaat virvokkeet matkasi yhteyteen. Varaamme tarvittaessa myös majoitukset ja ruokailut puolestasi pidemmille matkoille, kysy lisää!

Ajoajat ja tauot

Huomioithan nämä matkasi ennakkosuunnittelussa.

Ajoaika 9 tuntia

Vuorokautinen ajoaika saa olla enintään yhdeksän tuntia. Sitä voidaan kalenteriviikon aikana kahdesti pidentää kymmeneen tuntiin. Vuorokautinen ajoaika on kahden vuorokautisen lepoajan tai vuorokautisen ja viikoittaisen lepoajan välinen ajoaika. Kuljettajan ajoaikaa on kaikki se aika, jonka ajoneuvo liikkuu liikenteessä. Ajoaikaa eivät ole esimerkiksi tauot tai odotusajat ja kuorman purku- tai lastausaika sekä korjaus ja huoltoajat, tapahtuivatpa ne sitten tiellä tai muualla. Viikoittainen ajoaika saa olla enintään 56 tuntia. Kahden peräkkäisen viikon yhteenlaskettu ajoaika saa olla enintään 90 tuntia. Viikko on maanantain kello 0.00:n ja sunnuntain kello 24.00:n välinen aika.

Tauko 45 minuuttia

Neljän ja puolen tunnin ajon jälkeen kuljettajan on pidettävä vähintään 45 minuutin tauko, jollei hänen vuorokausi- tai viikkolepoaikansa ala. Tauko voidaan pitää myös kahdessa osassa. Tällöin ensimmäisen osan pitää olla vähintään 15 minuuttia ja toisen osan vähintään 30 minuuttia. Toinen osa pitää sijoittaa siten, että yhteenlaskettu ajoaika ei ylitä neljää ja puolta tuntia ennen tauon toisen osan alkamista. Muun työn tekeminen tauon aikana on kielletty. Tauko on tarkoitettu lepäämiseen. Monimiehitystilanteessa tauon voi pitää liikkuvassa ajoneuvossa. Yhdessä tai kahdessa osassa pidetyn vähintään 45 minuutin tauon jälkeen alkaa aina uusi ajoaikakertymä eikä aikaisempia ajo- ja taukoaikoja oteta huomioon. Huomioi, että Suomen työaikalain mukaan moottoriajoneuvon kuljettajalle on annettava jokaista viiden tunnin ja 30 minuutin työjaksoa kohti vähintään 30 minuutin tauko yhdessä tai kahdessa erässä. Työjakso koostuu sekä ajoajasta että muusta työstä.

Vuorokausilepo 11 tuntia

Vuorokausilevon tulee olla yhdenjaksoinen ja vähintään 11 tuntia jokaista 24 tunnin jaksoa kohden. Työhönsidonnaisuusaika eli ajoaika, muu työaika, odotusaika ja tauot yhteensä voivat olla enintään 13 tuntia. Vuorokausilevon saa kahden viikoittaisen lepoajan välillä lyhentää enintään kolme kertaa vähintään yhdeksän tunnin (= lyhennetty lepoaika) mittaiseksi. Lyhennystä ei tarvitse korvata vapaa-aikana. Työhönsidonnaisuusaika on enintään 15 tuntia. Ellei vuorokausilepoa ole lyhennetty, se voidaan jakaa pidettäväksi enintään kahtena erillisenä jaksona, joista ensimmäisen tulee olla vähintään kolme tuntia ja jälkimmäisen vähintään yhdeksän tuntia. Työn alkaessa vuorokausilevon jälkeen alkaa uusi 24 tunnin jakso. Yli seitsemän (7) vuorokauden mittaisilla matkoilla kuljettajan on matkan aikana kyettävä pitämään yksi keskeytymätön vuorokauden (24 h) mittainen tauko.